درعصر روزسه شنبه 25/8/95جلسه هم اندیشی اولیاء ودبیران مقطع متوسطه دوم وچهارشنبه 26/8/95مقطع متوسطه اول باحضور پرشوراولیاء محترم دانش آموزان عزیز با دبیران گرانقدر مرکز برگزارشد ودراین نشست اولیاء دانش آموزان به همراهدبیران مربوطه هردرس به  بررسی نقاط قوت وضعف دانش آموزان  پرداختند .

 

منبع : مرکز آموزشی استعداد های درخشان تنکابن |گزارش هم اندیشی اولیاء ودبیران مقطع متوسطه دوم واول
برچسب ها : دانش ,متوسطه ,اولیاء ,دانش آموزان ,مقطع متوسطه ,ودبیران مقطع ,اولیاء ودبیران ,اندیشی اولیاء ,اندیشی اولیاء ودبیران