باسمه تعالی       

 گزارش جلسه آموزش خانواده با حضور دکتر تورانی رئیس پژوهشکده مطالعات وبرنامه ریزی درسی ونوآوریهای وزارت آموزش وپرورش

روز چهارشنبه 5/8/95 جلسه آموزش خانواده با حضور دکترتورانی  رئیس پژوهشکده مطالعات وبرنامه ریزی درسی ونوآوریهایآموزش وپرورش بامحوریت نقش وسهم خانواده درتربیت فرزندان بامیانجیگری معلمان  بامشارکت صمیمانه  وپرشوراولیای گرانقدربرگزارشد که دراین نشست ابتدا مدیریت مرکز ضمن خیرمقدم وتشکر از حضور سبز اولیاء به بیان مطالبی درزمینه ارزش جلسات آموزشخانواده پرداختند ودرادامه   جناب دکتر تورانی درقالب پاور پوینت مطالبی به روز وارزشمند درخصوص  نقش خانواده درتربیتفرزندان  ارائه نمودندوسپس بعداز پاسخگویی به سؤالات مطرح شده ازطرف اولیاءمحترم جلسه باذکر صلوات برمحمد وآل محمد به اتمامرسید.

 

 

 

 

 

منبع : مرکز آموزشی استعداد های درخشان تنکابن |گزارش جلسه آموزش خانواده آبان ماه95
برچسب ها : خانواده ,آموزش ,جلسه ,حضور ,جلسه آموزش ,آموزش خانواده ,وبرنامه ریزی ,ریزی درسی ,پژوهشکده مطالعات ,جلسه آموزش خانواده ,پژوهشکده مطالعات وبرنامه